Ελληνική έκδοσηEnglish versionDeutsche VersionVersion Française
Real Estate, Civil Engineering & Tourism in Greece

Χρήσιμα Θέματα για Αγορά ή Πώληση Ακινήτου

Νομικό Τμήμα και Έλεγχος Τίτλων Ιδιοκτησίας

1.

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Η εταιρεία μας πλαισιωμένη από νομικούς σύμβουλος εξειδικευμένους στις αγοροπωλησίες ακινήτων, σας εξασφαλίζουν την νομιμότητα της συναλλαγής για τα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν για αγορά και σας ενημερώνουν για την νομική διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πώληση του ακινήτου σας.
Θα είμαστε στο πλάι σας μέχρι την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας. Εάν το επιθυμείτε, θα παραμείνουμε και μετά από αυτήν: Σας περιμένει ο Τεχνικός μας Τομέας (κλικ) με έμπειρους μηχανικούς. Επίσης μπορούμε να αναλάβουμε την διαχείριση του ακινήτου σας (κλικ) μετά την αγορά.
Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω νομικές υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν αφορούν δε, επίσημες παραστάσεις δικηγόρων και συμβολαιογράφων που θα παραστούν στην διαδικασία αγοράς ή πώλησης των ακινήτων.

2.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο έλεγχος στους τίτλους ιδιοκτησίας περιλαμβάνει έλεγχο της νομιμότητας τους, καθώς και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου από τα Βιβλία Μερίδων. Αυτός πρέπει να καλύπτει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 χρόνων. Ακόμη, ερευνώνται τυχόν «βάρη», όπως υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ. Διερευνάται επίσης η πιθανή διεκδίκηση του ακινήτου από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο.
Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει περιέλθει στην κατοχή του ιδιοκτήτη από κληρονομιά, ελέγχονται η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το πιστοποιητικό κληρονομητηρίου και το πιστοποιητικό που βεβαιώνει πως αυτό δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί κληρονομητήριο, τότε από τον αντίστοιχο δήμο ή κοινότητα ζητούνται πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών. Ζητούνται, επίσης, πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό μη αμφισβητήσεων του κληρονομικού δικαιώματος και πιστοποιητικό μη αποποίησης της κληρονομιάς.
Όταν ο πωλητής έχει εμπορική δραστηριότητα, ελέγχονται πιστοποιητικά του αρμοδίου Πρωτοδικείου πως δεν έχει πτωχεύσει ή έχει υποβάλλει αίτηση πτώχευσης ή η εταιρία βρίσκεται σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις για νομικά θέματα, επικοινωνήστε με τους Νομικούς Συμβούλους της ΛΟΥΠΑΣΗΣ Α.Ε. (κλικ)

Αρχή Σελίδας

Επιστροφή στη σελίδα Χρήσιμα Θέματα

ΛΟΥΠΑΣΗΣ GROUP     ΚΡΗΤΗ:  ΧΑΝΙΑ   ΡΕΘΥΜΝΟ   ΗΡΑΚΛΕΙΟ   ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΚΥΠΡΟΣ:  ΛΑΡΝΑΚΑ   ΛΕΜΕΣΟΣ   ΠΡΩΤΑΡΑΣ   ΠΑΦΟΣ   
© copyright LOUPASSIS SA 2000-2013 all rights reserved
Useful links

Μέρα και ώρα Ελλάδος
Σαβ, 4 Νοε 2017
10:07 πμ

a